# سی_تی_اسکن_نسج_نرم_گردن_و_حنجره

سی تی اسکن نسج نرم گردن و حنجره

سی تی اسکن حنجره(larynx ct scan) اناتومی حنجره(LARYNX ANATOMY)  حنجره در خط وسط گردن  در حدود مهره هایC3-C6 گردنی قرار دارد.البته ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 1754 بازدید