کاربردهای غیر شایع جراحی تشعشعی استریوتاکتیک

کاربردهای غیر شایع جراحی تشعشعی استریوتاکتیک یا پرتودرمانی تقطیع شده برای بیماران با تومور مغزی خوش خیم
Clin N Am 2006AP;17(2):149-67
نویسنده مقاله : Linskey
بخش رادیولوژی درمانی، دانشکده پزشکی Yale، New Haven، USA

برداشتن تومور با Micro surgery به عنوان درمان اصلی تومورهای خوش خیم مغزی است و می تواند به صورت ایمن انجام شود. به دلیل اینکه یافته های بافت  شناسی که در این مقاله در موردشان بحث می شود به انجام این کار کمک می کنند. پزشکان می بایست خاصیت بهبود آهسته تومور را در نظر داشته باشند و بدانند که در صورت کنترل تومور زندگی از روند طبیعی خارج می شود. بنابراین در نظر گرفتن آهنگ کنترل دوز موضعی و خطرات کوتاه مدت خیلی ساده نیست و انتخاب بین جراحی، جراحی تشعشعی استریو تاکتیک و پرتودرمانی تقطیع شده مشکل می باشد. بنابراین می بایست اطلاعات کامل و کافی به بیمار داده شود تا بتواند به خوبی تصمیمات خود را گرفته و توان بین خطر و منفعت را برقرار کند. در مورد تومورهای خوش خیم این تصمیمات می تواند نتایج طولانی مدتی در بر داشته باشند.

/ 0 نظر / 27 بازدید