پروتکل سی تی اسپیرال گردن جهت R/O ادنوپاتی

روتکل سی تی اسکن اسپیرال جهت بررسی R/O ادنوپاتی گردن

    

ناحیه اناتومیک 

Neck گردن

کاربرد

R/O adenopathy

نویسنده

Fishman EK

رفرنس

Personal Communication

اسکنر مورد استفاده

Siemens Somatom Plus 4

سرعت تزریق

2-3ml/sec

نوع و حجم ماده حاجب 

100ml of Omnipaque-350

ناحیه اسکن

Cervical region

شروع اسکن بعد از

30sec

اسپیرال تایم

30sec

ضخامت مقطع

3-5mm

سرعت تخت/پیچ

5mm/sec

ایندکس بازسازی

3-5mm

3Dکاربرد تکنیک

None used

توضیح:با استفاده از سی تی اسپیرال می توان براحتی ناحیه قفسه سینه را نیز با ان برسی نمود ودر این حالت بیمار هم می تواند بازوانش را در طرفین بدن قرار دهد و هم می توان دستها را بالای سرش قرار دهد.

1A 1B Case 1: ادنوپاتی منجر به لنفوم 2A 2B Case 2: SVC and jugular vein thrombosis 3A 3B Case 3: substernal thyroid

/ 0 نظر / 278 بازدید