future of Virtual colonoscopy

سی تی کولونوگرافی یا ویرچوال کولونوسکوپی از روشهای جدید است. در حقیقت، سی تی کولونوگرافی از سال، 1990وجود داشته است. هر چند، به نظر می رسد این روش، مزایای بیشتری را نسبت به کولونوسکوپی اپتیکال داشته باشد.

کولورکتال دومین علت مهم مرگ حاصل از سرطان در آمریکا است و سومین سرطان رایج در میان مردان و زنان آمریکایی است. هنوز هم، کمتر از نصف بیماران بالای 50سال موافق با رهنمون های آزمایش های سرطان کولورکتال می باشند. 90درصد سرطانهای کولون در بالای سن 50سال رخ می دهند.

کولونوسکوپی اپتیکال امکان تشخیص و برداشت پولیپ را فراهم می آورد ولی این روش تهاجمی بوده و نیاز به آمادگی روده ای، آرام بخش و زمان کمی برای بهوش آمدن دارد. به عبارت دیگر، ویچوال کولونوسکوپی، یک روش با تهاجم کمتری را ارائه می دهد تا پولیپ را تشخیص دهد. مطالعات نشان می دهد که بسیاری از بیماران ویرچوال کولونوسکوپی را به اپتیکال کولونوگرافی ترجیح می دهند. سی تی کولونوگرافی به طور چشمگیری ریسک کمتری در ایجاد پرفیوژن نسبت به کولونوسکوپی معمولی دارد. در حدود 60دلار تا 1500دلار در بررسی، قیمت این روش قابل مقایسه کمتر از کولونوسکوپی سنتی است. هنوز هم، استفاده از ویرچوال کولونوسکوپی تنها به میزان 50 درصد است. ولی زمان در حال تغییر است و سی تی کولونوگرافی روبه پیشرفت است، به خصوص، سی تی کولونوگرافی در 2سال بعدی قابل جبران خواهد بود. در ضمن هزینه این روش بین 400دلار تا 800دلار در هر بررسی خواهد بود.

در سالهای اخیر این تکنیک بهتر شده و نرم افزار ها پیشرفت کرده اند تا اینکه ویرچوال کولونوسکوپی کاربردی تر، بررسی آن راحتتر و موثرتر و با اپتیکال کولونوسکوپی قابل قیاس باشد. در این روش، مایع و علائم فوکال این روش را برای خوانندگان آن آسانتر کرده است تا مدفوع باقی مانده را از پولیپ تشخیص داده و تغییر محیط هوا به دی اکسیدکربن این امکان را فراهم می آورد تا یک تشخیص یکنواخت از کولون را برای مشاهده بهتر فراهم کند. در پایان این روش، نمایش سه بعدی اولیه، تشخیص پولیپ را ساده تر کرده و به جریان کار کمک می کند.

/ 0 نظر / 41 بازدید