سی تی اسکن غدد بزاقی

اناتومی غدد بزاقی(SALIVARY GLAND ANATOMY) 

شامل غدد پاروتید( PAROTID)،تحت فکی (submandibular)وزیر زبانی(sublingual)می باشد که هدف اصلی انها ترشح بزاق و کمک به هضم غذا می باشد.غدد پاروتید مسئول ترشح 25% بزاق می باشند و ترشحات هر غده توسط مجرایی به مقابل دومین دندان مولار ، در حفره دهانی تخلیه می‌گردد.غددتحت فکی(sub mandibular) این غدد در زیر فک تحتانی و در طرفین گردن قرار گرفته‌اند و مسئول ترشح 70 درصد از بزاق می‌باشد. غدد زیر زبانی(sub lingual) در کف حفره دهانی و در طرفین بند زبان قرار گرفته‌اند. ترشحات این غدد توسط مجرای کوتاهی به نام بارتولن به کف حفره دهانی (در مجاورت یا محل باز شدن غده تحت فکی) تخلیه می‌گردد. 

                    
                

-سی تی اسکن غدد بزاقی معمولا با و بدون کنتراست درخواست می شود.ممکن است هر کدام از غدد به تنهایی درخواست شود و گاهی ممکن است تحت عنوان سی تی اسکن گردن جهت بررسی غدد بزاقی درخواست شود.

-سی تی اسکن این ناحیه در نمای اگزیال تهیه می شود و جهت بررسیهای بیشتر می توان در مقاطع کرونال و ساژیتال بازسازی نمود.

سی تی اسکن اگزیال غدد بزاقی(AXIAL SALIVARY CT SCAN WITHOUT CONTRAST)

بیمار بحال  supine روی تخت می خوابد.پوزیشن بیمار در این حالت دقیقا مانند گردن می باشد.بیمار بایستی کاملا صاف بخوابد.اسکات تهیه شده در نمای لترال می باشد.

-نقطه مرجع سوپرا استرنال ناچ(supra sternal noch) می باشد.

-محدوده اسکن 200mm بالای نقطه مرجع می باشد.اگر ضایعه منتشر باشد کاتها را ادامه می دهیم.

- اسکنهای اگزیال غدد بزاقی به موازات دیسکهای مید سرویکال گرفته می شوند.

-ضخامت کاتها در صورتی که با تزریق گرفته شوند5-5mm انتخاب می شود.

-ضخامت کاتها در صورتی که بدون تزریق گرفته شود10-10mm انتخاب می شود.

-مهم است که رفرمتهای ساژیتال و کرونال هم تهیه کنیم.

-چنانکه بخواهیم( MPR(MULTI PLANAR RECONSTRUCTION تهیه کنیم بایستی ضخامت کاتها نازک انتخاب شود و حتما اسکن بصورت اسپیرال تهیه شود.

سی تی اسکن غدد بزاقی با تزریق کنتراست(SALIVARY GLAND CT SCAN WITH CONTRAST)

جهت سی تی اسکن با تزریق از غدد بزاقی مقدار 100CC داروی خاجب غیر یونی از قبیل ویزیپاک یا امنیوپاک را به بیمار تزریق کرده و در یک فاز حدود شریانی 40 ثانیه ای می گیریم.

-چنانچه توده تومورالی در این ناحیه دیده شود چون پرعروقند در فاز شریانی دیده می شوند.اگر بدخیمی وجود داشته باشدبهتر است یکسری کات با تاخیر 5 دقیق پسذ از تزریق جهت بررسی لنف نودهای ان ناحیه بگیریم که در این حالت ضخامت کاتهای 10MM کفایت می کند.

سی تی اسکن اگزیال پاروتیدبا تزریق   نمای بازسازی شده کرونال پاروتید(Mucoepidermoid carcinoma

                

/ 3 نظر / 253 بازدید

[گریه]

[گریه]

[شوخی]