اصول تصویربرداری PET و PET/CT

اصول تصویربرداری PET و PET/CT

توموگرافی تابش پوزیترون (PET) نوعی تصویربرداری مولکولی و عملکردی است. قدرت تفکیک تصویر در آن بهتر از سنتی گرافی است...

 

اصول تصویربرداری PET و PET/CT ، ابزارها و پرتوداروها برای تشخیص بالینی
نویسنده مقاله : Talbot JN و همکاران
آدرس مقاله : Presse Med 2006 sep; 35(9-2) : 1331-7
بخش پزشکی هسته ای ، بیمارستان ماری کوری، پاریس

توموگرافی تابش پوزیترون  (PET) نوعی تصویربرداری مولکولی و عملکردی است. قدرت تفکیک تصویر در آن بهتر از سنتی گرافی است و مقاطع توموگرافی مشابه آنچه در CT و MRI هستند می باشد. سیستم جدید PET با CT ترکیب شده اند (PET/CT) و تصاویر جوش خورده ای ایجاد می کنند که اطلاعات متابولیک و آناتومیک را با هم دارند. فلورودئوکسی گلوکز (FDG) ، آنالوگ نشاندار گلوکز، پرمصرف ترین پرتودارو برای استفاده بالینی PET است ولی مولکولهای بسیار دیگری برای استفاده بالینی پیشنهاد شده اند. مطالعات بالینی تعیین خواهند کرد که کدام یک از اینها قابلیت کاربرد بالینی را دارا می باشند. تصویربرداری با FDG لزوماً شامل PET می شود ولی در PET تنها از FDG استفاده نمی شود.

/ 0 نظر / 28 بازدید