دز پوستی پرتوی حاصل از سی تی اسکن

برطبق بررسی های انجام شده در بیمارستانهای یونان به تازگی مدل جدیدی ابداع شده است که به رادیولوژیستهای مداخله ای- که متخصص در سوزنهای ریز تنفسی، سوزنهای زیر بیوپسی و نابودی رادیوفرکانسی هستند- این اجازه را می دهد تا دز پرتوی پوستی بیماران را در طی روشهای مداخله ای از طریق CT بهتر پیش بینی کنند.

این بررسی اخیرا توسط چندین نویسنده جمع آوری و در ژورنال آمریکایی رنتگنولوژی آمده است.

این نویسندگان می گویند: مشخص است که دزهای پوستی در روشهای مداخله ای در طی سی تی اسکن می تواند بسیار بالا باشد. حتی برای دزهای پوستی حدود یک گری، پیش بینی تکرار یک روش، تعیین پیک دز پوستی برای کاهش صدمات پرتوی پوستی را حیاتی و بحرانی می سازد.

این مدل نظری دز پوستی حاصله از هر اسلایس سی تی اسکن را با استفاده از داده هایی که قبلا در تصاویر سی تی اسکن ذخیره شده بودند تحت بررسی قرار داد. دزهای پوستی محاسبه شده با این مدل با مواردی که با استفاده از پوزیشن فیلم ها در زیر بیمارانی که سی تی اسکن را به روش مداخله ای انجام می دهند، مورد مقایسه قرار داد. نتایج بیان می دارند که پیک دزهای پوستی با استفاده از این مدل نظری جدید به دقت پیش بینی خواهند شد و پایه ای را برای تخمین دز پوستی در زمان به هنگام ایجاد می کند.

بر طبق نظر این نویسندگان برای رادیولوژیستهای متخصص سی تی اسکن مداخله ای بسیار مهم است تا قادر به کنترل دز پوستی پرتوی برای بیمارانشان باشند و تکنیک هایشان را بهینه سازی کنند تا از صدمات پوستی جلوگیری کرده و احتمال کارسینوژنز پرتوی را کاهش دهند. اولین قدم برای این هدف درک خطر می باشد تا آنرا کیفیت سنجی کرده و فاکتورهایی که آنرا تحت تاثیر قرار می دهند را برای کاهش این خطر شناسایی کنند.

احتمالا این مدل نظری می تواند منجر به رشد و پیشرفت نرم افزارهای تخصصی تخمین پوستی به هنگام باشد که پیشرفتی مهم از لحاظ حفاظت پرتوی محسوب می شود.

/ 1 نظر / 34 بازدید
سمیه هاشمی

salam man vorodi 84 radiology shiraz hastam alan daneshjoye phyziothrapy tehran hastam weblog jalebi darin kar ghashangye ma ke on mogheha az in chiza nadashtim khoshhal misham be man sar bezanid rasti ki omad jaye doctor shirazi