تصاویرPET/MR وآسیب های پس از جراحی ترومای مغزی

تصاویرPET/MR   از آسیب های به تاخیر افتاده پس از جراحی ترومای مغزی ،پرده بر می دارد.

ترکیب تصاویر PET و MR،کمک بزرگی را به محققان در تشخیص بهتر تغییرات ساختمانی و عملکردی که در طولانی مدت پس از جراحی ترومای مغزی،اتفاق می افتد،می کند.

با عنوان کردن fluid percussion injury در مغز موش ها، محققین در یافتند که تغییرات هیپومتابولیک گسترده، سریعا بعد از تروما در نواحی اصلی اتفاق می افتد و تغییرات آتروفی پیش رونده را تا چندین ماه به تاخیر می اندازد. به ویژه،تغییرات در هیپوکامپوس،که برای حافظه و احساسات،حیاتی است، ممکن است شواهد متضادی برای شیوع بیماری های روانی و عصبی در طولانی مدت داشته باشد، که میتواند منجر به جراحی  ترومای مغز شود،که حتی زمانیکه آبنورمالیتی ها  درMRI  ظاهر نمی شود.

 محققین اذعان داشته اند که FDG-PET می تواند طرح متابولیسم در مغز انسان و حیوان را مشخص کند. اسکن FDG-PET به صورتcross-sectional ،بعد از جراحی ترومای مغزی شدید،یک وقفه در عملکرد متابولیسم مغزی را نشان می دهد.

اسکنPET از دو گروه موش کنترل و گروه آسیب دیده ی مغزی ،تغییراتی را در 3 ناحیه نشان میدهد،کورتکس چپ،هیپوکامپوس چپ،و آمیگدالا ی چپ.به ویژه در همان ناحیه ی کورتکس،کاهش جذب FDG در طول مدت 3 ماه پس از جراحی مغز موش ها دیده شد.چنین کاهش جذبی در ناحیه ی هیپوکامپوس نیز دیده می شود،که در اسکن یک هفته پس از جراحی و اسکن 3 ماه بعد،به خوبی دیده می شود.همچنین کاهش جذب در ناحیه ی آمیگدالا ی همان طرف ، در اسکن یک ماه پس از عمل جراحی و 6 ماه پس از عمل جراحی ،در مقایسه با گروه سالم،دیده شد.

 همچنین محققین تغییرات رفتاری بین گروه موش های عمل شده و گروه سالم یافتند که گروه غیر سالم ،دارای اضطراب بوده و در تست فیلد باز و تست مسیر ،نیاز به زمان بیشتری داشتند.

بر پایه ی اطلاعات رفتاری در موش ها که بدست آمد، و تصاویر PET/MRI ،محققین

دریافتند که مطالعه ی آنها شواهدی برای فهم پاتو فیزیولوژی و سیر تکاملی که شیوع بیماری در طولانی مدت در نتیجه ی جراحی ترومای مغزی دارد و مشخص کردن محدوده ای که از نظر عصبی مورد حمله قرار گرفته است میباشد.

/ 0 نظر / 31 بازدید