تکنیکهای سی تی اسکن حفره چشم

اناتومی حفره چشم

اوربیت ها یک جفت حفره ی استخوانی هستند که کره چشم،عضلات ،اعصاب، عروق و چربی همراه

آنها و بخش اعظم دستگاه اشکی (Lacrimal Apparatus) را در خود جای می دهند. دهانه ی

 اوربیت توسط دو چین متحرک و نازک موسوم به پلک محافظت می شوند.

استخوانهای تشکیل دهنده اربیت(Orbit)  

 یک حفره ی هرمی است که قاعده ی آن در جلو و راس آن در عقب قرار دارد. 

*لبه ی اوربیتال در بالا توسط استخوانهای پیشانی ساخته می شود که در ان یک بریدگی یا کانال برای عبور عروق واعصاب سوپرا اوربیتال وجود دارد .

*لبه ی خارجی اوربیت توسط زوائد استخوانهای پیشانی و زیگوماتیک تشکیل می گردد.

*لبه ی داخلی اوربیت توسط زوائد ماگزیلا و استخوان پیشانی تشکیل می گردد.

*لبه ی تحتانی اوربیت توسط استخوانهای زیگوماتیک و ماگزیلا ساخته می شود.  

*سقف اوربیت توسط صفحه ی اوربیتال استخوان پیشانی تشکیل می شود که حفره ی اوربیتال را از حفره ی کرانیال قدامی و لوب فرونتال مغز جدا می کند.  

*دیواره ی خارجی اوربیت از استخوان زیگوماتیک و بال بزرگ اسفنوئید ساخته می شود.

*دیواره داخلی اوربیت از جلو به عقب توسط زوائد فرونتال ماگزیلا، استخوان لاکریمال ، صفحه ی اوربیتال اتموئید و تنه ی اسفنوئید ساخته می شود.

*کف اوربیت توسط صفحه ی اوربیتال ماگزیلا ساخته می شود که حفره ی اوربیتال را از سینوس ماگزیلاری جدا می کند.

                         view large

سی تی اسکن حفره چشم(CT SCAN OF ORBITS)

سی تی اسکن ناحیه اربیت در نماهای کرونال و اگزیال انجام می گیرد.ترجیحا اربیت هر دو طرف با هم گرفته می شوند.

-نمای کرونال اربیت ارجح می باشد و این نما جهت بررسی قسمتهای استخوانی سقف و کف اربیت استفاده می شود.

-نمای اگزیال در مواقعی که بیمار قادر به همکاری نباشد بخصوص در سالمندان و کودکان و همچنین در دندانهای پر شده که در نمای کرونال بشدت ایجاد ارتیفکت فلزی می کندتهیه می شود.و سپس می توان اطلاعات بدست امده در مقطع اگزیال را در مقاطع کرونال بازسازی کرد.

سی تی اسکن کرونال ناحیه اربیت(coronal ct scan of orbits)

وضعیت پوزیشنینگ بیمار دقیقا مانند کرونال مغز و سینوس می باشد.بیمار به حالت prone روی تخت می خوابد.گردن به سمت عقب کشیده شده و چانه بیمار روی حائل مخصوص سر قرار می گیرد چنانکه این پوزیشن برای بیمار ناخوشایند باشد بطوریکه نتواند سر را کاملا به عقب بکشاندو سر در نمای کرونال حقیقی قرار گیرد به گانتری زاویه داده می شود..بسیار مهم است که دو طرف سر کاملا قرینه باشد و در این حالت سطوح ساژیتال و اگزیال بصورت عمود بر سطح اسکن باشد.جهت کاهش حرکت چشمی از بیمار خواسته می شود که به یک نقطه خیره شود.

-نقطه مرجع سوراخ گوش خارجی می باشد.

اسکات یا توپوگرام تهیه شده در حالت لترال می باشدو محدوده اسکن 10cm بالا تا4cm زیر نقطه مرجع می باشد.

-سطوح اسکن عمود بر خط اوربیتو میتال  از قسمت قدامی لبه بالایی استخوان اربیت تا راس ان می باشد.

-ضخامت کاتها 3mm انتخاب می شود.در سی تی اسپیرال می توان از ضخامت کاتهای 3mm استفاده کرد سپس جهت همپوشانی بهتر از increament 2mm استفاده کرد.

-فیلتر انتخوابی جهت سی تی اسکن اربیت در موارد ترومایی با فیلتر bone می باشدو جهت بررسی عروق و عصب اپتیک از فیلتر استاندارد(std or soft tissue) استفاده کرد.

-بازسازیهای 3D در شکستگیهای استخوانهای اربیت بسیار موثر می باشند.

سی تی اسکن اربیت در نمای اگزیال(axial ct scan of orbits)

وضعیت پوزیشنینگ بیمار مانند اگزیال مغز و سینوس می باشد.بیمار supine روی تخت می خوابد.خط اتروپولوجیکال باید با نور لوکالیزه عرضی بصورت موازی و سطح ساژیتال باید بر سطح تخت عمود باشد.نکته بسیار مهم قرینه بودن دو طرف سر بیمار می باشد. نقطه مرجع سوراخ گوش خارجی می باشدسپس بعد از ثابت نگه داشتن سر بیمار ارتفاع تخت افزایش یافته و بیمار به داخل دستگاه منتقل می شود.

-توپوگرام در حالت( AP(ANTRIO POSTERIORتهیه می شود.محدوده اسکن از10CM بالا تا10CM زیر نقطه مرجع می باشد.

-سطوح اسکن به موازات خط اربیتو میتال از لبه بالایی اربیت تا سینوسهای ماگزیلاری می باشد.

-ضخامت کاتها(SLICE THICNESS)حدود3MM انتخاب می شود.

با استفاده از اطلاعات بدست امده در این نما در سی تی اسکن اسپیرال می توان در مقاطع کرونال و ساژیتال بازسازی نمود.

سی تی اسکن ناحیه اربیت با تزریق کنتراست(ORBIT CT SCAN WITH IV CONTRAST)

جهت بررسی توده های مشکوک ناحیه چشم و اختلال در بینایی از سی تی با تزریق کنتراست استفاده می کنیم.

-حدود 100-120 l میلی لیتر ماده حاجب داخل وریدی را با سرعت تزریق2-3ML بر ثانیه تزریق نموده و تصویر برداری در یک فاز شریانی انجام می شود(حدود30-40 ثانیه پس از تزریق)

اندکاسیونهای سی تی اسکن اربیت

1-تروما در محل ورود جسم خارجی

2-اگزوفتالمی(بیرون زدگی غیر طبیعی چشم)

3-تومورها

4-بیماریهای التهابی اربیت

5- ناهنجاریهای عروقی و استخوانی

-شکستگیهای اربیت۱۲٪از کل شکستگیهای صورت را به خود اختصاص می دهند که در مردان بسیار بیشتر است وشایعترین اتیولوژی ان تصادف با ماشین می باشد.

معایب سی تی اسکن اربیت

در سی تی اسکن اربیت، چشمها در معرض مستقیم تابش اشعه می باشند

 

 

                

 کرونال                                                                         اگزیال     

case report:سی تی اسکن کرونال و اگزیال بیماری با توده منتشردر هر دو اربیت

                                     

نمای کرونال اربیت با شکستگی در سقف اربیت

/ 1 نظر / 1613 بازدید