سنجش دوز در رادیولوژی کودکان و دانسیتومتری استخوان بزرگسالان

سنجش دوز در رادیولوژی کودکان و دانسیتومتری استخوان بزرگسالان

اندازه گیری دوز به عنوان بخش حیاتی از فرایند کنترل کیفیت در رادیولوژی تشخیصی شناخته می شود

سنجش دوز در رادیولوژی کودکان و دانسیتومتری استخوان بزرگسالان
آدرس مقاله : Radiat Prot Dosimetry 2006  Apr 27
نویسنده مقاله : Azevedo JP و همکاران
دانشگاه فدرال، سائوکریستوا، برزیل
اندازه گیری دوز به عنوان بخش حیاتی از فرایند کنترل کیفیت در رادیولوژی تشخیصی شناخته می شود و استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس ( TLDs ) روش توصیه شده اندازه گیری دوز ورودی است. اندازه گیری دوز در آزمونهای رادیولوژی به طور گسترده ای در آزمایشات بالینی اطفال و بزرگسالان انجام می شود. برای این منظور از فانتومهایی استفاده می کنند که هر کدام بسته به جنس ماده تشکیل دهنده ، بخش خاصی از بدن را شبیه سازی می کنند. در این مقاله دو طرح مختلف فانتوم با استفاده از بلوکهای آکریلیک آماده شدند. سری اول برای شبیه سازی کودکان در سنین مختلف و سری دوم برای ارزیابی نخاع بزرگسالان استفاده شد. اندازه گیریهای دوزیمتریک با استفاده از TLD و اتاقک یونیزاسیون و با استفاده از سه سیستم اشعه x ذر  Aracaju برزیل انجام گرفت دوز در سه محل ورود، نیمه ضخامت و خروج تحت بررسی قرار گرفت.

/ 0 نظر / 26 بازدید