کاهش نیاز به برداشتن آپاندیس با استفاده از CT

کاهش نیاز به برداشتن آپاندیس با استفاده از CT

 قبلاً میزان آپاندکتومی منفی در بیمارستان عمومی ماساچوست در 2000 بیمار، حدود 20% بود اما از زمان به کارگیری CT اسکن این میزان به 3% کاهش یافت. این سیر منفی آپاندکتومی نشان می دهد که چه تعدادی از بیماران با علائم آپاندیسیت،‌ آپاندیس خود را جراحی و بیرون آورده و آنگاه تشخیص داده شده که اصلا دچار التهاب آپاندیس نبوده اند.
به منظور مطالعه و تحقیق در این زمینه محققان،‌ 663 بیمار را که به علت مشکوک بودن به آپاندیسیت سی تی اسکن شدند را مورد ارزیابی قرار داده و پس از آن عمل آپادنکتومی روی 268 بیمار انجام شد. از این تعداد بیمار فقط هشت نفر نتیجه آپاندکتومی آنها منفی بود. پیش از CT،‌ میزان آپاندکتومی منفی، 20 درصد بود، چرا که به هیچ روشی بجز جراحی برای اطمینان از وجود آپاندیسیت در بیماران وجود نداشت. از آنجا که CT در عکسبرداری از آپاندیس بسیار دقیق بوده و در تشخیص وضعیتهای شبیه به آپاندیسیت بسیار خوب عمل می نماید،‌ میزان آپاندکتومی منفی پس از CT به طرز قابل توجهی کاهش یافت.
افراد کمتری مجبور به عمل آپاندوکتومی می شوند، چرا که CT می تواند آپاندیس نرمال را تشخیص داده و غالباً تعیین نماید که مشکل از چیست. براساس گفته محققان، اگر گمان رود که یک بیمار مبتلا به آپاندیسیت است،‌‌‌ CT می تواند پیش از عمل جراحی به تشخیص آن کمک کند، خواه بیمار واقعا مبتلا به آپاندیسیت شده باشد،‌ خواه چیز دیگری باعث درد بیمار شده باشد. دکتر مربوطه می بایست تعیین نماید که آیا برای افزایش اطمینان از اینکه آیا واقعا آپاندیسیت ایجاد شده،‌ سی تی مورد نیاز است یا خیر،‌ اما در مورد بیشتر بیماران، سی تی در تعیین برداشتن آپاندیس سودمند است.
با تشکر از نشریه حیان

/ 0 نظر / 25 بازدید