مدیریت خدمات بهداشتی درمانی-پزشکی هسته ای-ام آرآی-سی تی اسکن-رادیوگرافی
وب سایت در حوزه مدیریت بهداشتی درمانی و علوم پرتو پزشکی
مقالات و ضروریات
آرشیو موضوعی
نویسنده: مصیب کاظم زاده - یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠

T: منشا پرتو
R: جهت دوران
X: باریکهٔ پهن پرتوها
D: آرایه آشکارسازها

نویسنده: مصیب کاظم زاده - یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩

                         

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: مصیب کاظم زاده - شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩

پارامترهای منحصر به فرد دستگاه سی تی اسکن اسپیرال(HELICAL CT SCAN PARAMETER)

پیچ(PITCH RATIO)

:عبارست از مسافتی که تخت به ازای چرخش 360 درجه تیوب طی می کند تقسیم بر ضخامت مقطع.یعنی زمانی که ضخامت مقطع10MM ومسافتی که تخت به ازای چرخش360 درجه تیوب طی می کند10MM باشد پیچ برابر 1 می شود.

                      Formula

-هر چه سرعت حرکت تخت بیشتر باشد صورت کسر بیشتر می شود. نسبت پیچ بیشتر از 1 می شود.

-هر چه سرعت حرکت تخت کمتر از ضخامت مقطع باشد نسبت پیچ کمتر از 1 می شود

افزایش و کاهش یچ چه مزایا و معایبی دارد؟

بالاترین کیفیت تصویر را در پیچ(PITCH) 1 داریم.یعنی زمانی که مسافتی که تخت به ازای چرخش 360 درجه تیوب طی می کند و ضخامت مقطع برابر باشند بالاترین کیفیت تصویر را داریم.

شکل یک اسلایس در سی تی کانونشنال و اسپیرال

      

در سی تی اسکن کانونشنال ابتدا وانتهای یک تصویر مانند یک حلقه بسته می باشد.ولی در سی تی اسکن اسپیرال ابتدا و انتهای یک تصویر در یک نقطه قرار نمی گیرند.ومانند یک النگوی شکسته می باشد و دو رویه یک اسلایس با هم موازی نیستند.اگر این حالت اصلاح نشود،این پروفایل غیر مسطح ایجاد ارتیفکت حرکتی می کند و بصورت رگه هایی در تصویر دیده می شود.جهت جلوگیری از این حالت از الگوریتمهای مخصوص بازسازی تصویر استفاده می شود که باعث می شود ابتدا و انتهای یک اسلایس روی هم بیافتد.

                          

در سی تی اسکن اسپیرال نیاز است از الگوریتمهای مخصوص پردازش استفاده کنیم چون تخت حرکت می کند و توسط الگوریتم شکل پروفایل ایجاد شده را بشکل نرمال در می اورد.جهت نیل به این خواسته در دستگاهای مالتی اسلایس از الگوریتمهای مخصوص بازسازی تصویر استفاده می شود.یکی از الگوریتمهای بازسازی تصویر میان یابی(interpolation) می باشد.

میانیابی به این معنیست که بجای اینکه مستقیما ضریب تضعیف خطی یک نقطه را بدست بیاوریم بوسیله الگوریتم ضریب تضعیف نواحی بینابینی را بدست می اوریم.مثلا اگر نقطه ای عدد 3 و نقطه دیگر عدد 5 باشد ممکن است است بگویم بینابین این دو عدد عدد 4 می باشد و یا ممکن است بگویم عدد 2/3 که در این حالت درصد خطا کمتر است و اعداد کمتری بین 3 و 5 قرار دارد.اما زمانی که گفته شود بین عدد 3 و 10 یک عدد بگو درصد خطا بیشتر است و اعداد بیشتری بین 3 و 10 وجود دارد.

نتیجه گیری می شود با افزایش پیچ(pitch)کیفیت تصویر افت می کند.چون حلقه بازتر است و اعداد بیشتری در این نواحی وجود دارد.

تعریف میانیابی: یعنی تخمین و پیش بینی یک مقدار که بین دو مقدار معلوم قرار گرفته است.در سی تی اسکن به دو شکل میانیابی می کنیم.

1-الگوریتم میانیابی خطی 180 درجه

2-الگوریتم میانیابی خطی 360 درجه

در الگوریتم میانیابی خطی 180 درجه.ضریب تضعیف خطی یک نقطه را یا 180 درجه جلوتر از ان نقطه یا 180 درجه عقبتر از ان نقطه می گیریم.و در الگوریتم میانیابی خطی 360 درجه ضریب تضعیف یک نقطه را یا 360 درجه جلوتر و یا 360 درجه عقبتر نسبت به ان نقطه بدست می اوریم.

در واقع می خواهیم بوسیله این الگوریتم یک اسلایس که پروفایل ان مسطح نیست و به شکل یک رینگ شکسته است بصورت مسطح در اوریم.

الگوریتم میانیابی 360 درجه(LINEAR INTERPOLATION 360 DEG)

در میانیابی 360 درجه فاصله دو نقطه بیشتر است وضخامت مقطع متوسط که به تصویر کشیده می شود بیشتر از حالتی است که روی دستگاه انتخاب کرده ایم.مثلا اگر ضخامت مقطع را 5mm انتخاب کنیم توسط این الگوریتم ضخامتی که به تصویر کشیده می شود 12mm می باشدودر این حالت چون حجم وکسل کمتر است(چون سطح مقطع بیشتر شده) باعث کاهش رزولوشن و افزایش SNR وافزایش کنتراست و کاهش نویز می شود.

                   

نویز(NOISE) :تعداد فوتونهایی که در واحد زمان از حجم وکسل خارج می شود.

-هر چه حجم وکسل کمتر باشد،ضخامت مقطع کمتر و متعاقب ان تعداد فوتونهایی که به واحد حجم برخورد می کند کاهش می یابد ونویز افزایش می یابد

- همیشه نویز و رزولوشن در دو جهت عکس می باشند.

-در سی تی اسکن هر چه سطح مقطع یا ضخامت مقطع کوچکتر و ماتریکس سایز بزرگتر باشد رزولوشن بهتر است و نویز بیشتر است البته دستگاه جهت جلوگیری از این حالت بصورت اتوماتیک مقداری MAS را بالا می برد.

-هر چه ماتریکس سایز بزرگتر باشد رزولوشن بهتر است ولی دز بیمار بیشتر است

الگوریتم میانیابی 180 درجه(LINEAR INTERPOLATION 180 DEG)

در این میانیابی ضخامت مقطع متوسط که به تصویر کشیده می شود کمتر از ان مقداری است که روی دستگاه انتخاب کرده ایم.

این نوع میانیابی رزولوشن بهتری می دهدولی چون ضخامت مقطع کوچکتری می دهد نویز بیشتر می شود.وای میانیابی بیشتر در جاهایی که بخواهیم رزولوشن بهتری داشته باشیم استفاده می شود.

نویسنده: مصیب کاظم زاده - شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩

اناتومی غدد بزاقی(SALIVARY GLAND ANATOMY) 

شامل غدد پاروتید( PAROTID)،تحت فکی (submandibular)وزیر زبانی(sublingual)می باشد که هدف اصلی انها ترشح بزاق و کمک به هضم غذا می باشد.غدد پاروتید مسئول ترشح 25% بزاق می باشند و ترشحات هر غده توسط مجرایی به مقابل دومین دندان مولار ، در حفره دهانی تخلیه می‌گردد.غددتحت فکی(sub mandibular) این غدد در زیر فک تحتانی و در طرفین گردن قرار گرفته‌اند و مسئول ترشح 70 درصد از بزاق می‌باشد. غدد زیر زبانی(sub lingual) در کف حفره دهانی و در طرفین بند زبان قرار گرفته‌اند. ترشحات این غدد توسط مجرای کوتاهی به نام بارتولن به کف حفره دهانی (در مجاورت یا محل باز شدن غده تحت فکی) تخلیه می‌گردد. 

                    
                

-سی تی اسکن غدد بزاقی معمولا با و بدون کنتراست درخواست می شود.ممکن است هر کدام از غدد به تنهایی درخواست شود و گاهی ممکن است تحت عنوان سی تی اسکن گردن جهت بررسی غدد بزاقی درخواست شود.

-سی تی اسکن این ناحیه در نمای اگزیال تهیه می شود و جهت بررسیهای بیشتر می توان در مقاطع کرونال و ساژیتال بازسازی نمود.

سی تی اسکن اگزیال غدد بزاقی(AXIAL SALIVARY CT SCAN WITHOUT CONTRAST)

بیمار بحال  supine روی تخت می خوابد.پوزیشن بیمار در این حالت دقیقا مانند گردن می باشد.بیمار بایستی کاملا صاف بخوابد.اسکات تهیه شده در نمای لترال می باشد.

-نقطه مرجع سوپرا استرنال ناچ(supra sternal noch) می باشد.

-محدوده اسکن 200mm بالای نقطه مرجع می باشد.اگر ضایعه منتشر باشد کاتها را ادامه می دهیم.

- اسکنهای اگزیال غدد بزاقی به موازات دیسکهای مید سرویکال گرفته می شوند.

-ضخامت کاتها در صورتی که با تزریق گرفته شوند5-5mm انتخاب می شود.

-ضخامت کاتها در صورتی که بدون تزریق گرفته شود10-10mm انتخاب می شود.

-مهم است که رفرمتهای ساژیتال و کرونال هم تهیه کنیم.

-چنانکه بخواهیم( MPR(MULTI PLANAR RECONSTRUCTION تهیه کنیم بایستی ضخامت کاتها نازک انتخاب شود و حتما اسکن بصورت اسپیرال تهیه شود.

سی تی اسکن غدد بزاقی با تزریق کنتراست(SALIVARY GLAND CT SCAN WITH CONTRAST)

جهت سی تی اسکن با تزریق از غدد بزاقی مقدار 100CC داروی خاجب غیر یونی از قبیل ویزیپاک یا امنیوپاک را به بیمار تزریق کرده و در یک فاز حدود شریانی 40 ثانیه ای می گیریم.

-چنانچه توده تومورالی در این ناحیه دیده شود چون پرعروقند در فاز شریانی دیده می شوند.اگر بدخیمی وجود داشته باشدبهتر است یکسری کات با تاخیر 5 دقیق پسذ از تزریق جهت بررسی لنف نودهای ان ناحیه بگیریم که در این حالت ضخامت کاتهای 10MM کفایت می کند.

سی تی اسکن اگزیال پاروتیدبا تزریق   نمای بازسازی شده کرونال پاروتید(Mucoepidermoid carcinoma

                

نویسنده: مصیب کاظم زاده - شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩

یک بیمار که با درخواست سی تی اسکن گردن مراجعه می کند،حتما بایستی شرح حال گرفته شود.اگر منظور از سی تی گردن استخوان یا همان ستون فقرات ناحیه گردن باشد بایستی قید شده باشد کدام مهره که بایستی به این نکته دقت شود..اگر درخواست نسج نرم باشد معمولا روی برگه درخواست neckcsoft tissue ct scan درخواست می شود.

اناتومی ناحیه گردن(NECK ANATOMY)

              LARG VIEW

-درخواست نسج نرم گردن معمولا با تزریق می باشد.چون یکی از اندکاسیونهای سی تی اسکن گردن لنف نودها می باشد.

سی تی اسکن گردن(neck soft tissue ct scan)

بسیار مهم است که بیمارزیر گانتری  صاف خوابیده باشد.بیمار باید کلیه وسائل حاجب از قبیل گردنبند ، دندان مصنوعی را که ایجاد ارتیفکت می کند در بیاورد

-اسکات تهیه شده در حالت لترال می باشد.نقطه رفرانس در گردن سوپرا استرنال ناچ(supra sternal noch) می باشد.محدوده اسکن 50mmپایین تا 100mm بالای نقطه رفرانس می باشد.وکاتها یک مقدار وارد ریه می شود.

-یکی از نکات مهم سی تی اسکن گردن سر شانه ها می باشند که ایجاد ارتیفکت می کند و برای جلوگیری از این ارتیفکت بایستی دست بیمار کاملا به پائین کشیده شود.

-خط کرونال روی خود گوش قرار می گیرد.سطوح اسکن به موازات دیسکهای مید سرویکال و یا به موازات هایوئید انتخاب می شود.

-در ناحیه بالای گردن بعلت دندانهای پر شده ارتیفکت فلزی ایجاد می شود و جهت جلوگیری از این حالت سر بایستی یک مقدار به حالت هایپر اکستند در اید.یعنی سر مختصری به طرف عقب کشیده شودتا دندان مصنوعی از فیلد خارج شود.

-سطوح اسکن از اپکس ریه شروع شده و تا ناحیه نازوفارنکس به تصویر کشیده میشودو یکی از نکات بسیار مهم اینست که ناحیه نازوفارنکس حتما بایستی در فیلد قرار گیرد..اسکن از پائین به طرف بالا می باشد چون کاروتیدها زودتر حاجب می شوند.

-یکی دیگر از مشکلات اسکن ناحیه گردن بلع غیر ارادی می باشد و بیمار تکان می خورد و ایجاد ارتیفکت می کندو با قورت دادن اب دهان اسکن خراب می شود.جهت جلوگیری از این حالت درست قبل از اسکن به بیمار گفته می شود چندین بار اب دهانش را قورت بدهد،مریض تنفس ارام و پیوسته انجام دهدودر این حالت لارنکس باز می ماند، سپس بلافاصله اسکن را شروع می شود.

.مسئله بسیارمهم دیگر در سی تی اسکن گردن AUTO MA می باشد.

در سیتی اسکن اگزیال ناحیه گردن،MA بین 150-200 انتخاب می شود.منتها در ناحیه نازوفارنکس نیاز به MA بیشتری می باشدودر قسمت پائین گردن که ضخامت کمتر است نیاز به اشعه و میلی امپر کمتری می باشد.در دستگاهای جدید فاکتوری بنام AUTO MA وجود دارد که با گرفتن یک CR لترال، قطر را محاسبه می کند و از روی تراکم اسکات تهیه شده بطور قراردادی میلی امپرهای مختلفی را پیشنهاد می کند.بشرطی که ابتدا از قبل یک حداقل و حداکثر میلی امپر را به دستگاه داده باشیم.مثلا در ناحیه گردنMA=150-200 دستگاه بر اساس ضخامت بیمار در قسمتهای مختلف گردن این میلی امپرها را اعمال می کند.این کار هم باعث کاهش استهلاک دستگاه و هم کاهش دز بیمار می گردد.

-فیلتر اعمالی در سی تی اسکن گردن استاندارد(STD) است توصیه می شود از فیلتر DETAIL استفاده شود.

-ضخامت مقطع 5MM انتخاب می شود.

-اگر ضایعه خاصی وجود داشته باشد ضخامت مقطع3MM انتخاب می شود.

-اگر درخواست سی تی اسکن گردن بصورت با و بدون تزریق(NECK SOFT TISSUE WITH &WITHOUT CONTRASTباشدبصورت روتین بدون تزریق با ضخامت 10MM و با تزریق ان با ضخامت مقطع5MM تهیه می شود.

-برای اینکه زمان ENHANCEMENT ماده حاجب از دست نرود حتما اسکن بصورت هلیکال تهیه شود.

-FOV انتخابی 180-200  می متر می باشد.

اندکاسیونهای سی تی اسکن ناحیه گردن

1-لنف نودها

2-توده های گردنی

3-تومورهای گردن بخصوص ناحیه حنجره

4-ابسه های رترو فارنژیال

5-ابسه ها

6-بررسی غدد بزاقی پاروتید و ساب ماندیبولر

7-بررسی عود تومورهای گردنی و نیاز به انجام سی تی اسکن با تزریق کنتراست.

سی تی اسکن با تزریق ناحیه گردن(NECK SOFT TISSUE WITH CONTRAST)

در سی تی اسکن با تزریق ناحیه گردن علاوه بر عروق نسج نرم هم انهانس می شود.

-تزریق حتما بایستی با انژکتور باشد.فلوی متعارف تزریق کنتراست مدیا در گردن2-3ML بر ثانیه می باشد.

حجم ماده حاجب تزریقی 100ML می باشد

یک پیشنهاد کاربردی ومهم

 تزریق در 2 فاز انجام شود فاز اول50CC ماده حاجب با فلوی 5/1 ML بر ثانیه و فاز دوم50CC با فلوی 2/5ML بر ثانیه وزمان شروع اسکن حدود50-60 ثانیه پس از شروع تزریق و مقاطع اگزیال تهیه شود.

جهت بررسی بیشتر بازسازی در مقاطع کرونال و ساژیتال انجام می شود

         سی تی اسکن روتین ناحیه گردن

              

   بیمار با توده گردنی در سوپرا فاشیال چپ

 

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: مصیب کاظم زاده - شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩

روتکل سی تی اسکن اسپیرال جهت بررسی R/O ادنوپاتی گردن

    

ناحیه اناتومیک 

Neck گردن

کاربرد

R/O adenopathy

نویسنده

Fishman EK

رفرنس

Personal Communication

اسکنر مورد استفاده

Siemens Somatom Plus 4

سرعت تزریق

2-3ml/sec

نوع و حجم ماده حاجب 

100ml of Omnipaque-350

ناحیه اسکن

Cervical region

شروع اسکن بعد از

30sec

اسپیرال تایم

30sec

ضخامت مقطع

3-5mm

سرعت تخت/پیچ

5mm/sec

ایندکس بازسازی

3-5mm

3Dکاربرد تکنیک

None used

توضیح:با استفاده از سی تی اسپیرال می توان براحتی ناحیه قفسه سینه را نیز با ان برسی نمود ودر این حالت بیمار هم می تواند بازوانش را در طرفین بدن قرار دهد و هم می توان دستها را بالای سرش قرار دهد.

1A 1B Case 1: ادنوپاتی منجر به لنفوم

2A 2B Case 2: SVC and jugular vein thrombosis

3A 3B Case 3: substernal thyroid
نویسنده: مصیب کاظم زاده - شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩

اناتومی حفره چشم

اوربیت ها یک جفت حفره ی استخوانی هستند که کره چشم،عضلات ،اعصاب، عروق و چربی همراه

آنها و بخش اعظم دستگاه اشکی (Lacrimal Apparatus) را در خود جای می دهند. دهانه ی

 اوربیت توسط دو چین متحرک و نازک موسوم به پلک محافظت می شوند.

استخوانهای تشکیل دهنده اربیت(Orbit)  

 یک حفره ی هرمی است که قاعده ی آن در جلو و راس آن در عقب قرار دارد. 

*لبه ی اوربیتال در بالا توسط استخوانهای پیشانی ساخته می شود که در ان یک بریدگی یا کانال برای عبور عروق واعصاب سوپرا اوربیتال وجود دارد .

*لبه ی خارجی اوربیت توسط زوائد استخوانهای پیشانی و زیگوماتیک تشکیل می گردد.

*لبه ی داخلی اوربیت توسط زوائد ماگزیلا و استخوان پیشانی تشکیل می گردد.

*لبه ی تحتانی اوربیت توسط استخوانهای زیگوماتیک و ماگزیلا ساخته می شود.  

*سقف اوربیت توسط صفحه ی اوربیتال استخوان پیشانی تشکیل می شود که حفره ی اوربیتال را از حفره ی کرانیال قدامی و لوب فرونتال مغز جدا می کند.  

*دیواره ی خارجی اوربیت از استخوان زیگوماتیک و بال بزرگ اسفنوئید ساخته می شود.

*دیواره داخلی اوربیت از جلو به عقب توسط زوائد فرونتال ماگزیلا، استخوان لاکریمال ، صفحه ی اوربیتال اتموئید و تنه ی اسفنوئید ساخته می شود.

*کف اوربیت توسط صفحه ی اوربیتال ماگزیلا ساخته می شود که حفره ی اوربیتال را از سینوس ماگزیلاری جدا می کند.

                         view large

سی تی اسکن حفره چشم(CT SCAN OF ORBITS)

سی تی اسکن ناحیه اربیت در نماهای کرونال و اگزیال انجام می گیرد.ترجیحا اربیت هر دو طرف با هم گرفته می شوند.

-نمای کرونال اربیت ارجح می باشد و این نما جهت بررسی قسمتهای استخوانی سقف و کف اربیت استفاده می شود.

-نمای اگزیال در مواقعی که بیمار قادر به همکاری نباشد بخصوص در سالمندان و کودکان و همچنین در دندانهای پر شده که در نمای کرونال بشدت ایجاد ارتیفکت فلزی می کندتهیه می شود.و سپس می توان اطلاعات بدست امده در مقطع اگزیال را در مقاطع کرونال بازسازی کرد.

سی تی اسکن کرونال ناحیه اربیت(coronal ct scan of orbits)

وضعیت پوزیشنینگ بیمار دقیقا مانند کرونال مغز و سینوس می باشد.بیمار به حالت prone روی تخت می خوابد.گردن به سمت عقب کشیده شده و چانه بیمار روی حائل مخصوص سر قرار می گیرد چنانکه این پوزیشن برای بیمار ناخوشایند باشد بطوریکه نتواند سر را کاملا به عقب بکشاندو سر در نمای کرونال حقیقی قرار گیرد به گانتری زاویه داده می شود..بسیار مهم است که دو طرف سر کاملا قرینه باشد و در این حالت سطوح ساژیتال و اگزیال بصورت عمود بر سطح اسکن باشد.جهت کاهش حرکت چشمی از بیمار خواسته می شود که به یک نقطه خیره شود.

-نقطه مرجع سوراخ گوش خارجی می باشد.

اسکات یا توپوگرام تهیه شده در حالت لترال می باشدو محدوده اسکن 10cm بالا تا4cm زیر نقطه مرجع می باشد.

-سطوح اسکن عمود بر خط اوربیتو میتال  از قسمت قدامی لبه بالایی استخوان اربیت تا راس ان می باشد.

-ضخامت کاتها 3mm انتخاب می شود.در سی تی اسپیرال می توان از ضخامت کاتهای 3mm استفاده کرد سپس جهت همپوشانی بهتر از increament 2mm استفاده کرد.

-فیلتر انتخوابی جهت سی تی اسکن اربیت در موارد ترومایی با فیلتر bone می باشدو جهت بررسی عروق و عصب اپتیک از فیلتر استاندارد(std or soft tissue) استفاده کرد.

-بازسازیهای 3D در شکستگیهای استخوانهای اربیت بسیار موثر می باشند.

سی تی اسکن اربیت در نمای اگزیال(axial ct scan of orbits)

وضعیت پوزیشنینگ بیمار مانند اگزیال مغز و سینوس می باشد.بیمار supine روی تخت می خوابد.خط اتروپولوجیکال باید با نور لوکالیزه عرضی بصورت موازی و سطح ساژیتال باید بر سطح تخت عمود باشد.نکته بسیار مهم قرینه بودن دو طرف سر بیمار می باشد. نقطه مرجع سوراخ گوش خارجی می باشدسپس بعد از ثابت نگه داشتن سر بیمار ارتفاع تخت افزایش یافته و بیمار به داخل دستگاه منتقل می شود.

-توپوگرام در حالت( AP(ANTRIO POSTERIORتهیه می شود.محدوده اسکن از10CM بالا تا10CM زیر نقطه مرجع می باشد.

-سطوح اسکن به موازات خط اربیتو میتال از لبه بالایی اربیت تا سینوسهای ماگزیلاری می باشد.

-ضخامت کاتها(SLICE THICNESS)حدود3MM انتخاب می شود.

با استفاده از اطلاعات بدست امده در این نما در سی تی اسکن اسپیرال می توان در مقاطع کرونال و ساژیتال بازسازی نمود.

سی تی اسکن ناحیه اربیت با تزریق کنتراست(ORBIT CT SCAN WITH IV CONTRAST)

جهت بررسی توده های مشکوک ناحیه چشم و اختلال در بینایی از سی تی با تزریق کنتراست استفاده می کنیم.

-حدود 100-120 l میلی لیتر ماده حاجب داخل وریدی را با سرعت تزریق2-3ML بر ثانیه تزریق نموده و تصویر برداری در یک فاز شریانی انجام می شود(حدود30-40 ثانیه پس از تزریق)

اندکاسیونهای سی تی اسکن اربیت

1-تروما در محل ورود جسم خارجی

2-اگزوفتالمی(بیرون زدگی غیر طبیعی چشم)

3-تومورها

4-بیماریهای التهابی اربیت

5- ناهنجاریهای عروقی و استخوانی

-شکستگیهای اربیت۱۲٪از کل شکستگیهای صورت را به خود اختصاص می دهند که در مردان بسیار بیشتر است وشایعترین اتیولوژی ان تصادف با ماشین می باشد.

معایب سی تی اسکن اربیت

در سی تی اسکن اربیت، چشمها در معرض مستقیم تابش اشعه می باشند

 

 

                

 کرونال                                                                         اگزیال     

case report:سی تی اسکن کرونال و اگزیال بیماری با توده منتشردر هر دو اربیت

                                     

نمای کرونال اربیت با شکستگی در سقف اربیت

نویسنده: مصیب کاظم زاده - جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩

سی تی اسکن فقرات سینه ای (THORACIC SPINE CT SCAN)

اناتومی ستون فقرات پشتی

در زیر آخرین مهره گردنیC7 دوازده مهره پشتی قرار دارند که از T1 تاT12 میباشند. T1 کوچکترین و T12 بزرگترین مهره پشتی هستند. اتصال دندهها به مهرههای پشتی قدرت بیشتری به این قسمت از بدن میدهد. بنابراین در ناحیه پشتی ستون فقرات به دلیل اتصال به دندهها استحکام بیشتری نسبت به ناحیه کمری و گردنی دارند علاوه بر این قفسه سینه و رباطهای آن ناحیه حرکات ستون فقرات پشتی را محدودتر میسازند و به این ترتیب ارگان حیاتی داخل فقسه سینه را محافظت میکنند.

                                   

امادگی جهت سی تی اسکن فقرات پشتی

سی تی اسکن فقرات سینه ای به امادگی خاصی نیاز ندارد.به بیمار گفته می شود لباس راحت بپوشد و کلیه وسایل اشیایی از قبیل سنجاق ،طلا،کرت سینه که ایجاد ارتیفکت می نماید را در بیاورد.

روش انجام تصویر برداری

بیمار به حالت supine  روی تخت سی تی اسکن می خوابد.هر دو دست از ناحیهبازو بالا امدهو بالای سر قرار می گیرد.جهت راحتی بیمارزانو روی کیسه شنی قرار می گیرد.خط ساژیتال از خط وسط بدن عبور می کند.و خط کرونال منطبق بر مید اگزیلاری یا همان خط میان زیر بغلی می باشد.سپس ارتفاع تخت افزایش یافته و بیمار به داخل اسکنر هدایت می شود.

-اسکات تهیه شده در نمای لترال می باشد.بعضی از مراکز اسکات را در حالت AP تهیه می کنند.

-نقطه رفرانس SN یا سوپرا استرنال ناچ می باشد.

-محدوده اسکات از 50MM بالا تا400MM زیر نقطه مرجع می باشد.ولی توصیه می شود تا600MM یعنی تا جایی که بتوان L5-S1 را دید ادامه دهیم و حسن اینکار اینست که براحتی می توان مهره ها را شمارد و مهره مرد درخواست را پیدا کرد.

-در کلیشه اسکات حداقل  MA اعمال می شود و بنابراین بیمار اشعه نمی خورد تقریبا چیزی حدود10-20MA

-کاتهای اگزیال عمود بر مهره تهیه می شود و نیازی به زاویه دادن به گنتری نمی باشد.

-معمولا جهت دیسکهای بین مهره ای سی تی اسکن درخواست نمی شود.

-ضخامت کاتها3-5MM انتخاب می شود.

-فیلتر انتخابی استخوان(BONE) می باشد.

-البته در بعضی موارد که سی تی میلوگرافی انجام می شود جهت برسی کورد(CORD) بعد از تزریق اینتراتکال از فیلتر استاندارد(STD OR SOFT TISSUE)استفاده می شود.

-درخواست سی تی اسکن ستون فقرات سینه ای معمولا یک یا دو مهره با هم می باشد.چنانچه سی تی اسپیرال در دسترس باشد می توان اسکن حجمی انجام داد و سپس جهت بررسی بیشتر در مقاطع ساژیتال و کرونال بازسازی نمود

-بازسازی ساژیتال در شکستگیهای ستون فقرات و ارتباط ان با کانال نخاعی بسیار کمک کننده می باشد.

-سی تی اسکن ستون مهره ها را بخصوص در زمانی که MRI در دسترس نباشد یا به هر دلیل نتوان از MRI استفاده نمود،می توان از ان در جریان میلوگرافی(سی تی میلوگرافی) جهت برسی مطالعه بیماریهای مربوط به صفحه دیسک بین مهره ای بخصوص در ناحیه گردنی و پشتی و همچنین برسی ضایعات در فضای کانال نخاعی استفاده نمود.یکی از مزایای این روش تهیه تصویر تاخیری 24 ساعت پس ار تزریق ماده حاجب در کانال نخاعی جهت برسی تجمع ماده حاجب در حفرات تشکیل شده در کانال مهره ای در موارد مشکوک به SYRINGO MYELIA می باشد.

شکستگی در ستون فقرات همراه با جابجایی قطعات به داخل کانال نخاعی

                                     

                                         همانژیوم در T12

                               

شکستگی در تنه مهره ُ۱۲

 

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: مصیب کاظم زاده - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩

افزارSYNGO FAST VIEW    

این نرم افزار توسطSIEMENS AG MEDICAL SOLUTIONS مننتشر شده و بهترین نرم افزار جهت تغییر فایلهای با پسوند DICOM می باشد.با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود تا تصاویر رادیوگرافی ،سی تی اسکن را به تغییرات دلخواه در بیاورید.سی تی نامبر را در قسمتهای مختلف محاسبه نمائید و همچنین تصاویر را با فرمتهای مختلف ذخیره نمائید.

       

-سازگاری با WINDOWS XP و قابلیت رویت تصاویر دایکوم از CD-ROM و LOCAL DATABASE از ویژگیهای این نرم افزار می باشد.

-مورد استفاده پزشکان و کارشناسان رادیولوژی

جهت دریافت نرم افزار روی گزینه دانلود کلیک نماید.                         دانلود  

مطالب قدیمی تر »
مصیب کاظم زاده
کاردان پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارشناس رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
لینک ها:
قسمت جانبی وب سایت :


لطفا با نظرات سازنده خود ما را در هر چه بهتر کردن وب سایت یاری فرمائیداللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً